Hoe werkt u lokaal samen aan informele zorg?

Terug naar overzicht


Wilt u de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers in uw gemeente meer inclusief, vanuit een levensbrede context benaderen? Dan is goede (lokale) samenwerking een must. Dat bereikt u door aandacht te geven aan de vijf aspecten van goede samenwerking. Bij elk aspect leest u enkele tips die u en uw samenwerkingspartners daarbij helpen.

Lees verder op movisie.nl