Vrijwilligerswerk in onze samenleving

Terug naar overzicht


Overal in onze energieke samenleving zijn vrijwilligers, bewoners en hun organisaties actief voor doelen die zij zelf belangrijk en nodig vinden. Op eigen initiatief, maar ook als de gemeente hen daar om vraagt. Dit gaat alleen niet vanzelf.. Een goede gemeente creëert de randvoorwaarden waaronder het brede vrijwilligerswerk kan floreren. Alleen dan heeft de hele gemeenschap daar volop baat bij.

Welke randvoorwaarden dat zijn? En waarom het voor gemeenten van belang is dat ze er komen? U leest het op deze website.

Deze website is voor politici en ambtenaren die zich met onderstaande onderwerpen bezighouden.

https://www.beleidenvrijwilligerswerk.nl/