Vrijwilligerswerk in de provincie Groningen stabiel

Terug naar overzicht


De afgelopen jaren verschuiven steeds meer taken en verantwoordelijkheden in de samenleving van de overheid naar inwoners. Het idee achter deze participatiesamenleving is dat mensen vanuit hun eigen kracht meedoen in de samenleving en het geeft grond voor bezuinigingen tijdens de decentralisaties van beleid. Wat dit voor een ieder betekent kan heel verschillend zijn. Een vorm van (maatschappelijke) participatie is vrijwilligerswerk. Over deze vorm van participatie en de grenzen van vrijwilligerswerk is de laatste jaren veel debat (Movisie, 2017). Wat levert vrijwilligerswerk op voor de mensen, maar ook, waar liggen de grenzen van vrijwilligerswerk?

Het Sociaal Planbureau Groningen onderzoekt verschillende vormen van participatie en meedoen in de samenleving in de Participatiemonitor. Voor deze publicatie peilden we in juni 2017 onder het Groninger Panel hoeveel en welke mensen vrijwilligerswerk doen en vroegen wij waarom mensen wel of niet vrijwillig actief zijn. In totaal hebben ruim 2.400 leden van het Groninger Panel meegedaan aan het onderzoek (51%).