Geeft het UWV geen toestemming voor kaderwerk? Meld het!

Terug naar overzicht


Geeft het UWV geen toestemming voor kaderwerk? Meld het!

Diverse Kaderleden met een WW-uitkering blijken geen toestemming te krijgen van het UWV om vrijwilligerswerk uit te voeren bij de FNV. Dit is een gevolg van de Regeling vrijwilligerswerk. De FNV vindt dit een aantasting van het recht om actief te worden bij een vereniging. Wij bestrijden dit daarom via de rechter en de politiek. We roepen bestuurders en vrijwilligers op om misstanden rond de regeling vrijwilligerswerk bij ons te melden.

Sinds 2014 is de Regeling vrijwilligerswerk in de werkloosheidswet van kracht. Sindsdien hebben meerdere kaderleden met een WW-uitkering geen toestemming van het UWV gekregen om vrijwilligerswerk uit te oefenen.

Dat kunnen en willen we niet toestaan als FNV. Iedereen moet kunnen opkomen voor zijn/haar belangen via een vakbond en actief uiting kunnen geven aan dat lidmaatschap door vakbondswerk te gaan doen in de individuele of collectieve belangenbehartiging. Onze leden en kaderleden worden beperkt in hun recht zich te organiseren en actief te worden binnen de vakvereniging. Dat vraagt coördinatie, gezamenlijke inzet en vasthoudendheid van ons allen.

Oplossing

Een handvol kaderleden durft hier samen met ons tegen op te treden en heeft met ons de stap naar de rechter gezet. Er zijn nu zo'n tiental zaken in behandeling, waarvan een in hoger beroep. Daarnaast hebben we van de politiek ook de steun in de rug. Er is een aangenomen kamermotie van Mona Keizer. We proberen naast een juridische nu ook een politiek oplossing te creëren.

Echter, we kunnen en mogen er niet van uitgaan dat de politieke route de oplossing gaat brengen. Daarom gaan we door met de juridische strijd en het verzamelen van dossiers en willen in contact komen met mensen die ervaringen hebben op dit vlak en met ons die strijd aan durven. Wij ondersteunen ze daarbij. Daar hebben we jou als bestuurder, consulent en kaderlid bij nodig!

Meld misstanden!

Loop jij tegen de grenzen van de Regeling vrijwilligerswerk op? Ken jij leden die er last van hebben? Meld je misstanden dan bij ons. Dat kan via ineke.dijks@fnv.nl