Onderzoek Movisie: Rol en positie Coördinator Vrijwillige Inzet

Movisie heeft onderzoek gedaan naar de rol van een vrijwilligerscoordinator. Het onderzoek is afgenomen onder 800 deelnemers. Lees over de resultaten van het onderzoek en het rapport zelf op de website van Movisie.