Nieuwsberichten

Provinciale Vrijwilligersprijs 2014 uitgereikt Geplaatst: 4 december 2014 Het Odensehuis in Groningen, de stichting Sintcentrale in Veendam en de stichting Buurthuiskamer in Aduard zijn de winnaars van de Provinciale Vrijwilligersprijs 2014. De winnaars werden maa...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
NOV zoekt voorbeelden belemmeringen in regelgeving Geplaatst: 27 november 2014 Vrijwilligersorganisaties krijgen minder inkomsten uit subsidies met als gevolg dat ze steeds vaker de eigen broek moeten ophouden. Om alsnog extra inkomsten te krijgen worden creatieve manieren ingez...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Provinciale Vrijwilligersprijs 2014 Geplaatst: 27 november 2014 Alle stemmen zijn binnen, de jury is in beraad Dit jaar reikt de provincie opnieuw de Provinciale Vrijwilligersprijs uit. In de drie categorieën jeugd, leefbaarheid en zorg is een prijs te win...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Vijf tips voor de versterking van informele zorg Geplaatst: 25 november 2014 ‘Mantelzorgers en vrijwilligers zijn een onmisbaar onderdeel van ons stelsel van langdurige zorg', zo schrijft staatssecretaris Van Rijn in de Voortgangsbrief informele zorg aan de Tweede Kamer...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
NOV Nieuws Geplaatst: 18 november 2014 De nieuwsbrief voor en door vrijwilligersorganisaties in Nederland met o.a. informatie over: Vrijwillerswerk doen met een WW-uitkering, Vereenvoudigen regeling Vrijwilligersvergoeding? Help de took...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Het ideaal: De burger Geplaatst: 18 november 2014 Trouw 7 november Thuiszorg wordt beperkt, verzorgingshuizen en bibliotheken moeten sluiten. Onder de noemer 'participatiesamenleving' worden veel anti-participatie-maatregelen genomen, stelde sociol...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Goud bezig! Filmjes over vrijwilligers in Groningen Geplaatst: 18 november 2014 Het succes van de serie ‘Goud bezig!’ die in 2013 door RTV Noord werd uitgezonden vroeg om een vervolg. Dankzij subsidies van diverse gemeenten, CMO Groningen en het Scholten Kamminga...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Vrijwilligerscentrales houden een oogje in het zeil Geplaatst: 18 november 2014 Hoe kun je grensoverschrijdend gedrag voorkomen? Er worden steeds meer digitale platforms ingezet om vraag en aanbod onder inwoners bij elkaar te brengen. Zulke platforms zijn zeer welkom, maar er zi...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Grenzen aan de verantwoordelijkheid van vrijwilligers? Geplaatst: 18 november 2014 Waar ligt de grens van de verantwoordelijkheid van vrijwilligers? En hoe strikt moeten we die grens vastleggen? De meeste stemmen gaan op voor bewegingsruimte en zelfstandigheid, maar mét goede...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Mantelzorgers in de spotlights op Dag van de Mantelzorg Geplaatst: 11 november 2014 10 november 2014 is de 16e Dag van de Mantelzorg; een dag waarop er extra aandacht, erkenning en waardering is voor alle 3,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Welzijnsorganisaties, zorginstellingen,...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Groningse jongere in landelijke campagne Oranje Fonds Geplaatst: 11 november 2014 Ethan uit Delfzijl speelt een belangrijke rol in de nieuwe campagne ‘Maatjes Gezocht’ van het Oranje Fonds, waarvoor koning Willem-Alexander op 11 november het startschot geeft. Samen met...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Betaald versus onbetaald werk Geplaatst: 16 oktober 2014 Nu er op voorzieningen in zorg en welzijn bezuinigd wordt, gaan veel beleidsmakers er gemakshalve van uit dat vrijwilligers in de nieuwe participatiesamenleving de gaten wel kunnen opvullen. Niet iede...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Bureaucratie rond screening vrijwilligers Geplaatst: 9 oktober 2014 Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag is veel te omslachtig. Logisch dat sportclubs het screenen van vrijwilligers maar achterwege laten, dat schreef advocate Saskia van Gessel...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Is vrijwilligerswerk echt voor iedereen? Geplaatst: 11 september 2014 Het is aan de orde van de dag: bezuinigingen en de steeds groter wordende noodzaak dat iedereen zijn steentje bijdraagt. Oftewel, de participatiemaatschappij. In de Streekkrant stond onlangs een artik...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Wie verdient er een mooie video? Geplaatst: 11 september 2014 Misschien ken je iemand die vrijwillig een leuke dag voor mensen met een verstandelijke beperking organiseert? Of geeft een kennis paardrijles aan autistische kinderen? Of heeft iemand keihard gewerkt...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Over Kennisnetwerk Multicultureel Groningen Geplaatst: 11 september 2014 Het Kennisnetwerk Multicultureel Groningen (KMG) is een provinciaal netwerk van organisaties in Groningen die actief zijn op het gebied van integratie en participatie van alle inwoners, ongeacht...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
We kunnen niet te veel aan vrijwilligers overlaten Geplaatst: 11 september 2014 Van participatiesamenleving naar coöperatiemaatschappij Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam onderzochten het toenemend beroep dat op vrijwilligers wordt gedaan in zorg en welzijn. Daa...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Spelregels maatschappelijke stage als facultatief programmaonderdeel Geplaatst: 11 september 2014 Het ministerie van OCW stelt de maatschappelijke stage vanaf 2015 niet meer wettelijk verplicht. Scholen beslissen vanaf dan zelf of zij maatschappelijke stage onderdeel willen maken van hun onderwijs...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Ruimere regels voor vrijwilligerswerk naast een WW-uitkering Geplaatst: 26 augustus 2014 Minister Asscher van Sociale zaken heeft eindelijk meer duidelijkheid gegeven over de voorwaarden waarop mensen met een WW-uitkering vrijwilligerswerk mogen doen. Er is sprake van versoepeling van de...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Regels rond vrijwilligerswerk als tegenprestatie Geplaatst: 26 augustus 2014 Vanaf 1 januari 2015 kunnen gemeenten mensen met een uitkering op grond van de WWB, IOAW en IOAZ, verplichten tot een tegenprestatie. (Vrijwilligers)organisaties realiseren zich nog onvoldoende dat de...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer