Werkwijze VrijwilligersGroningen.nl

Via de website VrijwilligersGroningen kan jouw organisatie nieuwe vrijwilligers vinden. Door zelf vacatures te plaatsen of door te reageren op één van de vele vrijwilligersprofielen die op de website staan.

Alleen organisaties die ingeschreven staan kunnen vacatures plaatsen of reageren op vrijwilligersprofielen. Als individu kun je geen vacature plaatsen of reageren op een profiel. Dat kun je wel doen op websites zoals www.wehelpen.nl of www.vraagelkaar.nl

Criteria voor inschrijving

Je organisatie kan zich inschrijven bij VrijwilligersGroningen als deze voldoet aan de criteria voor vrijwilligerswerk. De organisatie moet bijvoorbeeld non-profit zijn, haar vrijwilligers begeleiding bieden en goede afspraken maken over de taken en werkzaamheden.

Lees hier alle criteria voor vrijwilligerswerk (PDF)

ANBI of SBBI

Je kunt je ook bij VrijwilligersGroningen inschrijven als je organisatie een ANBI- of een SBBI-status heeft. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling en SBBI is een Sociaal Belang Behartigende Instelling. Beide hebben hun eigen regels, ook op belastinggebied.

Vrijwilligersorganisaties moeten weten of ze een ANBI of een SBBI zijn. Dit is van belang om de juiste beslissingen te nemen op het gebied van vrijwilligersvergoedingen, vrijwilligerswerk naast een uitkering of het belastingvrij ontvangen van schenkingen.
Wanneer je een uitkering van het UWV hebt, mag je alleen vrijwilligerswerk doen bij een organisatie met een ANBI- of een SBBI-status.

Lees hier hier meer informatie over ANBI of SBBI of kijk op de website van de belastingdienst.

Neem contact op met het steunpunt in jouw buurt