Provinciale samenwerking

VrijwilligersGroningen is de enige digitale vrijwilligersvacaturebank in Nederland waarbij vacatures provinciebreed te vinden zijn. De steunpunten vrijwilligerswerk werken samen om de website gebruiksvriendelijk en goed werkbaar te houden, en beheren allemaal hun eigen database, waar plaatselijke organisaties en bewoners bij ingeschreven staan.

In totaal staan ruim 1500 organisaties bij de vrijwilligersvacaturebank ingeschreven, die samen meer dan 1700 vacatures op de website hebben staan. Daarnaast staan er circa 750 anonieme vrijwilligersprofielen op VrijwilligersGroningen. Alleen organisaties die bij de website ingeschreven staan kunnen op deze vrijwilligersprofielen reageren.

Bemiddelende rol

Een deel van de steunpunten speelt een bemiddelende rol tussen organisaties en nieuwe vrijwilligers. Wie interesse heeft in een vacature, kan hier via het steunpunt op reageren. Het steunpunt overlegt met beide partijen en legt vervolgens contact tussen de organisatie en de vrijwilliger.

Bij vacatures waar niet voor wordt bemiddeld staan alle contactgegevens van de desbetreffende organisatie bij de vacature. Wie interesse heeft kan rechtstreeks met deze organisatie contact opnemen om te kijken of er een klik is.


Deze website is tot stand gekomen in opdracht van en gefinancierd door de Provincie Groningen en wordt mede gefinancierd door bijdragen van de steunpunten vrijwilligerswerk.