Cursusaanbod in najaar Kennisplein Vrijwilligerswerk

Begin september ging het cursusaanbod van Kennisplein Vrijwilligerswerk weer van start. Het aanmelden hiervoor (zie website van Link 050) is mogelijk sinds 1 juli. Dit gratis cursusaanbod is bedoeld voor Stadjers die vrijwilligerswerk doen of een participatiebaan hebben. 

Dit najaar zijn er 39 verschillende cursussen, workshops en bijeenkomsten waarmee deelnemers hun kennis en ervaring kunnen vergroten. Voor een deel van het aanbod gelden al wachtlijsten.

Aanbod in oktober

Ook dit najaar is er een divers aanbod waarmee deelnemers hun kennis en ervaring kunnen vergroten. Hieronder staat het aanbod van oktober waarvoor het aanmelden op 19 september nog mogelijk was. Je kunt ook het complete aanbod bekijken. 

Weerbaarheid voor vrijwilligers: Rots en Water;  KLink avond; Voedselwijsheid;  Creatief denken (vervolg op voorjaar);  Ontspannen presenteren; Presenteren is te leren; Financiële administratie op PC voor penningmeesters en andere bestuurders; Samenspel van vrijwilliger, cliënt en familie; Jezelf op de kaart zetten.

Aanbod in november en begin december

Glans; Effectief en creatief onderhandelen; KLink avond; Burn-out: herstel en preventie;  Social media voor gevorderden; Groepsdynamica; Het belang van goed slapen – slaapcoaching; Vitaal de dag door; Praten via nieuwe media *!?@#!; Conflicthantering; KLink avond; Mindmappen.

Aanmelden/afmelden

De afgelopen jaren komt het nog steeds voor dat mensen net te laat zijn met hun aanmelding voor populair aanbod. Daarom zet MJD/Link 050 nog meer in op de promotie van het aanbod. En aanbod waar veel vraag naar is, proberen we op een later moment te herhalen.

Ook drukt de organisatie iedereen op het hart om zich bijtijds af te melden, als er zich dringende redenen voordoen waarom men alsnog niet kan deelnemen. Dan is er hopelijk nog tijd om promotie te maken, zodat de groep met voldoende deelnemers van start kan.

Achtergrond Kennisplein Vrijwilligerswerk

Het gratis cursusaanbod van Kennisplein Vrijwilligerswerk is voor iedereen uit de stad Groningen die vrijwilligerswerk doet of een participatiebaan heeft. De gemeente financiert het cursusaanbod, om het vrijwilligerswerk in de stad te versterken.

MJD organiseert het aanbod van Kennisplein Vrijwilligerswerk samen met Kolder & Ko, Kindertelefoon Groningen, Humanitas, MEE Groningen en verschillende ZZP-ers.