Link050 Vacature nr. 12792

Mentorschap

Stichting Mentorschap Noord

Vacature nr. 12792
Doelgroepen Mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een psychische beperking, mensen met een verstandelijke beperking
Activiteiten Bezoekwerk, coaching en mentoring, informatie- en advieswerk
Voorzieningen WA-verzekering, scholing, vrijwilligerscontract, onkostenvergoeding, reiskosten
Periode Voor onbepaalde tijd
Aanvangsdatum In overleg
Uren per week Minimaal 1 uur, maximaal 2 uur
Geschikt als vakantiewerk? Nee
Doorlopend vrijwilligers nodig? Ja
Thuis werken mogelijk? Ja
Werktijden zelf in te delen? Ja
Locatie Groningen Stad en Provincie Groningen

Taken en werkzaamheden

Mentorschap is een wettelijke maatregel voor mensen die hun persoonlijke belangen deels of niet meer kunnen behartigen. Deze maatregel kan om diverse redenen worden toegekend, bijvoorbeeld als er sprake is van een verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel, dementie of psychische problematiek.
  Stichting Mentorschap Noord zoekt vrijwilligers die in de provincie Groningen mentor willen zijn voor mensen die niet in staat zijn om de eigen belangen te behartigen op het gebied van welzijn en zorg. Naast een mentor heeft de cliënt vaak ook een bewindvoerder, deze behartigt de financiën. 
  De werkzaamheden van een mentor zijn:

  • Eén of twee keer per maand de cliënt bezoeken.
  • Logboek bijhouden van de contacten rondom de cliënt.
  • Aanspreekpunt zijn voor de zorg en hulpverlening.
  • Belangen van de cliënt in de gaten houden.
  • De cliënt in gesprekken vertegenwoordigen.
  • Overleggen met de bewindvoerder, adviseren en beslissingen nemen en een jaarlijks verslag schrijven voor de rechtbank.
  • De tijdsinvestering is ongeveer 10 uur per maand.
Vereiste opleiding: mbo

Vaardigheden en kwaliteiten

We zoekenvrijwilligers die beschikken over goede sociale en communicatieve vaardigheden. Daarnaast heeft u affiniteit met de doelgroep, beschikt u over enige levenservaring en kennis van de sociale kaart. U bent respectvol naar de cliënt en weet om te gaan met vertrouwelijke informatie. Verder toont u initiatief, bent u besluit- en handelingsvaardig, kunt u grenzen stellen en goed samenwerken. U beheerst de Nederlandse taal goed in woord en schrift en kunt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voorleggen.

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?

U behartigt de belangen van een cliënt die hiertoe zelf niet in staat is of niemand heeft in zijn/haar netwerk om deze te behartigen. Het is een verantwoordelijke vrijwilligersfunctie waarbij u een vertrouwensband opbouwt met de cliënt en opkomt voor zijn/haar belangen. U krijgt een basiscursus Mentorschap, ondersteuning en scholing. Een mentor vervult een verantwoordelijke, zinvolle en plezierige rol voor kwetsbare mensen in onze samenleving.

Aanvullende opmerkingen

De koppeling tussen mentor en cliënt komt zorgvuldig tot stand onder begeleiding van coördinatoren.
Na de officiele mentorschapsuitspraak van de Rechtbank door de kantonrechter wordt u door St. Mentorschap Noord (Rechtspersoon) gemandateerd als mentor waarmee u dan de wettelijk vertegenwoordiger bent van de cliënt als het gaat om zijn of haar verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. Mentoren ontvangen een reiskostenvergoeding.

Achtergrondinformatie organisatie

Doelstelling organisatie
Het behartigen van de persoonlijke belangen van een volwassene die hier zelf niet (meer) toe in staat is en die geen familie heeft die dit voor hem kan waarnemen. Als vrijwillig mentor ondersteun je de client bij het nemen van beslissingen over zorg en welzijn. Het doel is ervoor te zorgen dat mensen met een beperking de zorg krijgen die antwoord geeft op hun specifieke zorgvraag. En dat ze daarnaast aan de samenleving kunnen blijven deelnemen in de stijl en met de mogelijkheden die bij hen past. Stichting Mentorschap Noord is lid van de Stichting Mentorschap Nederland.

Belangrijkste activiteiten
Stichting Mentorschap Noord: - werkt met professionele en gemotiveerde vrijwillig mentoren; - ondersteunt / coacht de mentoren zodat zij voldoen aan de kwaliteitseisen zoals gesteld door de rechtbank; - zorgt voor training, scholing en intervisie; - mandateert de mentor om samen met of uit naam van de client beslissingen te nemen t.a.v. zorg, welzijn, wonen, dagbesteding etc. - werkt nauw samen met evt. familie, hulpverleners, bewindvoerders. De mentor besteedt gemiddeld 6 uur per maand aan haar/zijn client en onderzoekt voor haar/hem de mogelijkheden om zo lang mogelijk aan de samenleving te kunnen blijven deelnemen.
Op deze vacature reageren? Je kunt direct contact opnemen met de organisatie via onderstaande gegevens.

Informatie over de organisatie

Stichting Mentorschap Noord
Burgemeester Wuiteweg 140B
9203 KP Drachten

Contactpersoon voor deze vacature

Naam: Mevr. Wieneke Boldewijn-van Gaalen
Mobiel: 06 5425 1537
Bereikbaarheid: