Link050 Vacature nr. 8641

Bestuursleden

Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

Vacature nr. 8641
Doelgroepen Mensen met een lichamelijke beperking, volwassenen
Activiteiten Bestuur
Voorzieningen Scholing
Periode Voor onbepaalde tijd
Aanvangsdatum In overleg
Uren per week Minimaal 6 uur, maximaal 12 uur
Geschikt als vakantiewerk? Nee
Doorlopend vrijwilligers nodig? Ja
Thuis werken mogelijk? Ja
Werktijden zelf in te delen? Ja
Locatie Kantoor Steungroep in de stad Groningen, of op afstand vanuit huis

Taken en werkzaamheden

We zoeken twee of drie mensen die ervaring hebben in een bestuursfunctie, hetzij als voorzitter, hetzij als bestuurslid. Bestuursvergaderingen vinden om de vier weken plaats op het kantoor van de Steungroep in Groningen. Bestuursleden die niet in staat zijn naar het kantoor te komen, nemen telefonisch deel aan de vergaderingen.
De Steungroep streeft naar een participerend bestuur, dat wil zeggen dat bestuursleden niet alleen verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming maar ook uitvoerende werkzaamheden verrichten. Een bestuurslid kan deze werkzaamheden grotendeels vanuit huis doen. Soms is het bijwonen van overleggen elders in het land nodig of gewenst. We zijn gewend rekening te houden met beperkingen die het gevolg zijn van ME of CVS of van andere ziektes. De Steungroep biedt vergoeding van gemaakte onkosten en een plezierige werksfeer.

Vaardigheden en kwaliteiten

  • Heeft u ervaring met chronische, invaliderende ziekte, bij voorkeur met ME en CVS, als patiënt of betrokkene bij een patiënt en kunt u die ervaring in een breder perspectief plaatsen?
  • Heeft u affiniteit met zieke, arbeidsongeschikte werknemers en wilt u bijdragen aan de versterking van hun positie tegenover onder anderen bedrijfsartsen, keuringsartsen, werkgevers, UWV?
  • Bent u geïnteresseerd in sociale zekerheid bij arbeidsongeschiktheid (WIA, Wajong, WAO, keuringen, re-integratie)?
  • Bent u geïnteresseerd in de actuele stand van het (internationale) wetenschappelijk onderzoek, controverses en misverstanden met betrekking tot ME en CVS?
  • Kunt u bijdragen aan de ontwikkeling van samenwerkingstrajecten van de Steungroep en collega-patiëntenorganisaties?
  • Heeft u kennis van of belangstelling voor onderwerpen als donateursbeleid, website en/of donateursblad?

Dan bent u de persoon die wij zoeken!

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?

In de ruim 25 jaren dat zij bestaat heeft de Steungroep de positie van ME- en CVS-patiënten bij keuringen verbeterd, een degelijke reputatie opgebouwd en is uitgegroeid tot een kenniscentrum op het gebied van keuringen, werk en uitkeringen (WIA, Wajong, WAO). Daarbij wordt vaak samengewerkt met andere patiëntenorganisaties, zoals de Whiplash Stichting Nederland, de Nierpatiëntenvereniging en de Prikkelbare Darmsyndroom Belangenvereniging. Ook werkt de Steungroep samen met de twee andere ME/CVS- patiëntenorganisaties , de ME/cvs-Vereniging en de ME/CVS-Stichting Nederland.
De Steungroep werkt landelijk en is gevestigd in Groningen. De twintig à vijfentwintig vrijwillige medewerkers (bestuursleden en anderen) verrichten alle voorkomende werkzaamheden. De inkomsten van de Steungroep komen uit vaste donaties, verkoop van schriftelijk informatiemateriaal, giften en incidentele subsidies.

Aanvullende opmerkingen

De bestuursleden die al langere tijd voor de Steungroep actief zijn, kunnen desgewenst meer informatie geven over de organisatie en over de inhoud van het bestuurswerk.

Achtergrondinformatie organisatie

Doelstelling organisatie

De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid is een vrijwilligersorganisatie die  mensen met ME en CVS ondersteunt bij problemen met werk, arbeidsongeschiktheid, uitkeringen, voorzieningen en onderwijs. Dat doet zij door praktische adviezen en voorlichting op sociaal juridisch gebied te geven aan ME- en CVS- patiënten en hun (rechts)hulpverleners. Daarvoor is er een Advies- en Meldpunt Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid, veel schriftelijk informatiemateriaal en een website met informatie. Ook onderhoudt de Steungroep contacten met andere organisaties op haar werkterrein. Daarnaast probeert de Steungroep de politieke besluitvorming over de uitvoering van de arbeidsongeschiktheidswetgeving te beïnvloeden. Ook stimuleert en begeleidt ze wetenschappelijk onderzoek. ? In de ruim 25 jaren dat zij bestaat heeft de Steungroep de positie van ME- en CVS-patiënten bij keuringen verbeterd, een degelijke reputatie opgebouwd en is uitgegroeid tot een kenniscentrum op het gebied van keuringen, werk en uitkeringen (WIA, Wajong, WAO).


Belangrijkste activiteiten

De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid geeft informatie en advies over ME/CVS en: - Werk, school en studie - Uitkeringen zoals WIA, Wajong, WAO, WAZ, WWB - Ziekteverzuim (contact met bedrijfsarts en werkgever) - Keuring bij arbeidsongeschiktheid (verzekeringsarts en rbeidsdeskundige) - Voorzieningen i.v.m. arbeidsongeschiktheid en handicap - Bezwaar en beroep

Op deze vacature reageren? Je kunt direct contact opnemen met de organisatie via onderstaande gegevens.

Informatie over de organisatie

Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid
Kastanjelaan 2
9741 CP Groningen

Contactpersoon voor deze vacature

Naam: Mevr. Betsy van Oortmarssen
Bereikbaarheid: graag via mail contact opnemen