Vrijwilligerswerk tijdens mijn WW-uitkering

 

Vrijwilligerswerk

Heeft u een uitkering en wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Kies uw situatie om te zien of u vrijwilligerswerk mag doen met
behoud van uitkering. En aan welke voorwaarden uw vrijwilligerswerk daarvoor moet voldoen.

Vrijwilligerswerk tijdens mijn WW-uitkering

 

Heeft u een WW-uitkering en wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Dan mag dat. Vrijwilligerswerk is een goede manier om werkervaring op te doen. En om uw sociale contacten te onderhouden. 

U heeft wel toestemming van UWV nodig voordat u met vrijwilligerswerk kunt beginnen. Uw vrijwilligerswerk mag uw kans op betaald werk namelijk niet verkleinen. Daarnaast beoordelen wij of het werk dat u wilt gaan doen, ook echt vrijwilligerswerk is.

Wat is vrijwilligerswerk volgens UWV als ik een WW-uitkering heb?

Vrijwilligerswerk is werk:

  1. dat u doet bij een organisatie die door de Belastingdienst is aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Of bij een organisatie die voldoet aan de regels voor een Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI). U kunt hier bij de Belastingdienst meer informatie over krijgen. 
  2. dat bij de vestiging van de organisatie waar u gaat werken al minimaal 1 jaar alleen door vrijwilligers is gedaan. Ook mag er bij die vestiging minimaal 1 jaar voordat u het werk gaat doen, geen vacature voor dit werk in een betaalde functie zijn geweest. Als de vestiging of het werk korter dan een jaar bestaat, dan kijken we naar werk bij een andere vestiging van deze organisatie. Of bij een vestiging van een vergelijkbare organisatie;
  3. waarvoor de vergoeding niet hoger is dan € 150 per maand. En het totale bedrag niet hoger is dan € 1.500 per kalenderjaar. De vergoeding is inclusief een eventuele reiskostenvergoeding. 

Gelden deze voorwaarden niet voor het werk dat u doet? Dan zien wij dit werk niet als vrijwilligerswerk. Als u het werk toch gaat doen, dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van uw uitkering.. En vindt u voorbeelden van organisaties die SBBI zijn.

Wanneer is een organisatie een ANBI of SBBI?

  • Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. De Belastingdienst bepaalt of een organisatie een ANBI is. Een organisatie die als doel heeft de samenleving te verbeteren, kan van de Belastingdienst de ANBI-status krijgen. Denk bij ANBI’s aan kerken, goede doelen en musea.
  • Een SBBI is een Sociaal Belang Behartigende Instelling. Dat is een organisatie die er in de eerste plaats is voor haar eigen leden, maar ook maatschappelijke waarde heeft. Zo’n organisatie moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om een SBBI te zijn. Voorbeelden van SBBI’s zijn: sportclubs, wijkverenigingen en zangkoren.

Wilt u weten of de organisatie waar u vrijwilligerswerk wilt doen een ANBI of een SBBI is? Een overzicht van alle organisaties die een ANBI zijn, vindt u op de website van de Belastingdienst. Hier kunt u ook zien aan welke voorwaarden een organisatie moet voldoen om een SBBI te zijn. En vindt u voorbeelden van organisaties die SBBI zijn.

Kijk voor meer info op https://www.uwv.nl/particulieren/vrijwilligerswerk