Centrum Vrijwilligerswerk Het Hogeland Vacature nr. 12290

assistent(-e) van de pedagogisch medewerkers

KindH

Vacature nr. 12290
Doelgroepen Kinderen van 0 tot 4 jaar
Activiteiten Culturele en creatieve activiteiten, kinderopvang en jeugdwerk, sport en spel
Voorzieningen WA-verzekering, vrijwilligerscontract
Periode Voor onbepaalde tijd
Aanvangsdatum In overleg
Uren per week Minimaal 1 uur, maximaal 8 uur
Geschikt als vakantiewerk? Nee
Doorlopend vrijwilligers nodig? Ja
Thuis werken mogelijk? Nee
Werktijden zelf in te delen? Nee
Werktijden
ma di wo do vr za zo
ochtend
middag
avond
Locatie Kantens

Taken en werkzaamheden

Het assisteren van de pedagogisch medewerkers bij alle voorkomende werkzaamheden op de peuterspeelzaal. Zoals luiers verschonen, fruit klaarmaken, koffie verzorgen, schoonmaakwerkzaamheden, assisteren bij de activiteiten enz.

Vaardigheden en kwaliteiten

Onze vrijwilligers zijn tussen de 18 en 65 jaar oud, en komen voor hun plezier

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?

KindH stelt zich ten doel een leef- en ervaringswereld te creëren waarin alle peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar in staat worden gesteld zich individueel en in groepsverband onder deskundige leiding te ontplooien.

 Spelen is essentieel voor de ontwikkeling van het jonge kind. Op de peuterspeelzaal worden peuters gestimuleerd om veelzijdige spelervaring op te doen, zowel individueel als met leeftijdgenootjes. Daarbij staat de ontwikkeling van het kind centraal.

 Op elke peuterspeelzaal binnen de stichting wordt gewerkt volgens een pedagogisch beleidsplan en bijbehorend werkplan. In dit plan staat hoe we werken aan de ontwikkeling van uw kind, hoe we zorgen voor veilige omgeving en een goede sfeer en hoe we waarden en normen overdragen. Dit beleidsplan is aanwezig op iedere peuterspeelzaal en u kunt dit inzien.

Een peutergroep bestaat uit maximaal zestien peuters, die twee dagdelen per week de speelzaal bezoeken. De leidsters van de groepen hebben allen een kindgerichte opleiding genoten, en zijn in het bezit van een Verklaring omtrent het gedrag. Zij zorgen voor een veilige, gezellige en geborgen sfeer binnen een groep. De leidsters worden geassisteerd door een vaste vrijwillig(st)er en/of stagiaire en/of ouder.

 Alle peuterspeelzalen werken met programma’s voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). In Roodeschool en Zandeweer wordt het programma Piramide gebruikt, in de overige plaatsen Ik ben Bas. VVE- programma’s vormen een extra stimulans voor met name de taalontwikkeling van de kinderen.

 Waar in deze website wordt vermeld ‘ouders’ wordt tevens bedoeld ‘verzorgers’.

Aanvullende opmerkingen

Een verklaring omtrent gedrag is verplicht(VOG).

 Deze kosten worden vergoed

Achtergrondinformatie organisatie

Doelstelling organisatie

Samen spelen en ontwikkelen


Belangrijkste activiteiten

peuterspeelzalen

Op deze vacature reageren? Voor deze vacature kun je niet zelf contact opnemen met de organisatie. Onze medewerkers bemiddelen tussen jou en de organisatie. Reageer nu