Vrijwilligers Informatie Punt (VIP!) gemeente Stadskanaal Vacature nr. 10014

Jeugdvoorlichter

UNICEF Nederland

Spoed Vacature nr. 10014
Doelgroepen Jongeren 12 tot 16 jaar, kinderen van 4 tot 12 jaar
Activiteiten Voorlichting
Voorzieningen WA-verzekering, ongevallenverzekering, scholing, onkostenvergoeding, reiskosten
Periode Voor onbepaalde tijd
Aanvangsdatum In overleg
Uren per week Minimaal 1 uur, maximaal 5 uur
Geschikt als vakantiewerk? Nee
Doorlopend vrijwilligers nodig? Nee
Thuis werken mogelijk? Nee
Werktijden zelf in te delen? Nee
Locatie Basisscholen

Taken en werkzaamheden

UNICEF zoekt Jeugdvoorlichters in de regio Groningen(aanmeldingen uit gehele provincie zijn welkom)Ter versterking van de werkgroep jeugdvoorlichting.

Wat doet UNICEFUNICEF heeft een opdracht: ervoor zorgen dat elk land de rechten van kinderen, die zijn vastgelegd in het Verdrag voor de Rechten van het Kind, respecteert en naleeft. UNICEF werkt samen met regeringen, bedrijven, particulieren en kinderen zelf om op de beste mogelijke wijze deze opdracht te vervullen. In Nederland worden wij daarbij geholpen door enkele duizenden vrijwilligers. Door hun actieve inzet dragen deze vrijwilligers in Nederland bij aan de werkzaamheden van UNICEF.

Met dit 'onbetaalde maar onbetaalbare werk' lever je een bijdrage aan het welzijn van kinderen over de gehele wereld.UNICEF vrijwilligers verzorgen o.a. gastlessen op basisscholen, organiseren events op het gebied van sport zoals de UNICEF loop en UNICEF on Ice, muziek, de landelijke Bridge Drive, voeren statiegeldacties uit, zetten (social) media in, organiseren zelf UNICEF lopen en benaderen sportverenigingen en bedrijven. Er is, mits passend bij het sterke imago van UNICEF, veel mogelijk.

Jeugdvoorlichter

Als jeugdvoorlichter benader je scholen met ons educatieprogramma en verzorg je gastlessen met name in de laatste twee groepen van de basisschool en op verzoek op Middelbare scholen. Op aanvraag geef je ook lessen in het kader van Kid Power www.unicef.nl/kidpower en het UNICEF Kinderrechten Filmfestival

Graag willen we de kinderen in Groningen en omgeving meer bereiken door het team jeugdvoorlichting uit te breiden.Je kunt gebruik maken van een overzicht van de deelnamelijst van scholen aan de landelijke spreekbeurtactie, lespakketten, promotiematerialen, persberichten, video's, voorlichtingsmaterialen en UNICEF projectinformatie en materialen die horen bij het Kid Power project (zie genoemde website).

Wat biedt UNICEF Nederland?

  • Basistraining Actief in UNICEF en functiegerichte training
  • Diverse bijeenkomsten voor kennisdeling, workshops, kennismaken met het werk van UNICEF in het veld
  • Functiegerichte informatie en ondersteunende (promotie)materialen
  • Ondersteuning door beroepskrachten en de regio-coordinator
  • Je maakt deel uit van een landelijk vrijwilligersnetwerk

Contact

Ben jij geïnteresseerd, stuur dan een korte motivatie en wat achtergrondinformatie in de vorm van een CV.

Vaardigheden en kwaliteiten

Je bent representatief, hebt affiniteit met de doelgroep jeugd en het werk van UNICEF, beschikt bij voorkeur over didactische vaardigheden, kunt groepsprocessen (bij)sturen en bent enthousiast, initiatiefrijk en creatief. Voordat je aan de gang gaat volg je een training didactische vaardigheden en basiskennis over het werk van UNICEF.

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?

Je maakt deel uit van de wereldwijde organisatie UNICEF. Het merk staat wereldwijd goed bekend als organisatie die er is voor de meest kansarme kinderen. Vele organisaties verbinden zich op regionaal, nationaal of internationaal niveau aan onze organisatie. Het vrijwilligerswerk voor UNICEF draagt direct en actief bij aan de doelstellingen van onze organisatie, een betere wereld voor álle kinderen.

Achtergrondinformatie organisatie

Doelstelling organisatie
UNICEF heeft een opdracht: ervoor zorgen dat elk land de rechten van kinderen respecteert en naleeft. Wij vinden dit de mooiste opdracht die je kunt krijgen!

Belangrijkste activiteiten
Elk kind moet gezond kunnen opgroeien, met aandacht en zorg, met schoon drinkwater en goede voeding, beschermd tegen gevaarlijke ziektes. Ook moet elk kind naar school kunnen en kunnen rekenen op bescherming tegen gevaar, geweld en uitbuiting. Vooral in noodhulpsituaties.
Op deze vacature reageren? Je kunt direct contact opnemen met de organisatie via onderstaande gegevens.

Informatie over de organisatie

UNICEF Nederland
Bezuidenhoutseweg 74
2594 AW Den Haag
Website: www.unicef.nl

Contactpersoon voor deze vacature

Naam: Dhr. Jochem van Weelie
Mobiel: 06 1615 6138
Bereikbaarheid: werkdagen van 9.00 tot 21.00