Een uitkering van het UWV en vrijwilligerswerk

Wanneer u een uitkering geniet van het UWV mag u alleen vrijwilligerswerk doen bij een organisatie met een ANBI of SBBI status.

Wanneer is een organisatie een ANBI of SBBI?

  • Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. De Belastingdienst bepaalt of een organisatie een ANBI is. Een organisatie die als doel heeft de samenleving te verbeteren, kan van de Belastingdienst de ANBI-status krijgen. Denk bij ANBI’s aan kerken, goede doelen en musea.
  • Een SBBI is een Sociaal Belang Behartigende Instelling. Dat is een organisatie die er in de eerste plaats is voor haar eigen leden, maar ook maatschappelijke waarde heeft. Zo’n organisatie moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om een SBBI te zijn. Voorbeelden van SBBI’s zijn: sportclubs, wijkverenigingen en zangkoren.

Wilt u weten of de organisatie waar u vrijwilligerswerk wilt doen een ANBI of een SBBI is? Een overzicht van alle organisaties die een ANBI zijn, vindt u op de website van de Belastingdienst. Hier kunt u ook zien aan welke voorwaarden een organisatie moet voldoen om een SBBI te zijn. En vindt u voorbeelden van organisaties die SBBI zijn.

(bron: www.uwv.nl)

Mocht u er niet uitkomen dan helpen wij u graag verder.