De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Algemene informatie over de WBTR

Op 1 juli is er een nieuwe wet in werking getreden: De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). De wet is er om bestuur en toezicht van verenigingen te verbeteren.

Wat staat er in de WBTR?

In de WBTR staat aan welke regels bestuursleden en toezichthouders zich moeten houden. Zo moet het belang van de vereniging altijd voorop staan. Dit klinkt logisch, maar dit stond niet eerder in de wet. Als aan de verplichtingen uit de WBTR niet wordt voldaan, kunnen bestuurders en toezichthouders verantwoordelijk zijn.

Voor wie geldt de wet?

  • Alle verenigingen en stichtingen
  • Alle bestuursleden van verenigingen en stichtingen
  • Vrijwilligers en betaalde bestuurders

Tegenstrijdige belangen

Bestuurders mogen geen belangen hebben die in strijd kunnen zijn met de belangen van de vereniging. Als dit wel het geval is, dan mag er niet worden meegedaan bij het nemen van besluiten. In de statuten van de vereniging moet beschreven staan hoe besluiten in deze gevallen moeten worden genomen.

Meer informatie

Op de website van de WBTR staat alle informatie over de wet. Ook vindt u hier een stappenplan. Dit kunt u gebruiken om te weten wat u nodig heeft om aan de nieuwe wet te voldoen.

Houdt u de website in de gaten, mogelijk komt er in de herfst een informatieve bijeenkomst over dit onderwerp.