Vragen aan de gemeente Westerwolde omtrent de WBTR

Ook de gemeente Westerwolde is druk bezig met allerlei organisaties over deze nieuwe wet. 

Er wordt ook contact gezocht met veel vrijwilligersorganisatie en wat de nieuwe wet voor hen gaat betekenen en wat er in de statuten moet worden aangepast.

Duidelijk is dat zowel vrijwilligers als mantelzorgers zijn verzekerd via de gemeente. Voor problematiek dat ontstaat door de nieuwe wetgeving zal de gemeenteverzekering zoveel mogelijk een vangnet zijn. Dit betekent dat de verzekering in tweede instantie bij onvolledige dekking of afwijzing van een 'eigen' verzekering.

Gemeente Westerwolde zal hierover communiceren via de sociale media en haar website.