Steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum

Voor bewoners en organisaties uit de gemeente De Marne en Winsum

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum ondersteunt, informeert en adviseert vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers op het gebied van vrijwilligerswerk.  

Wat doet het Steunpunt Vrijwilligerswerk?

  • Bemiddelen tussen vrijwilligers en (vrijwilligers)organisaties.
  • Intermediair voor de landelijke vrijwilligersactie NLdoet van het Oranje Fonds.
  • Promoten van het vrijwilligerswerk.
  • Maatschappelijke Stage Makelaar.
  • Inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.
  • Organiseren van diverse informatiebijeenkomsten over bijv. de vrijwilligersverzekering, vrijwilligersbeleid, samenspel tussen formele en informele zorg en jongerenparticipatie.
  • Organiseren van wervingsbijeenkomsten in samenwerking met maatschappelijke organisaties.

Bemiddeling

Het bemiddelen tussen vrijwilligers en organisaties is voor ons maatwerk!
Staan er geen geschikte vrijwilligersvacatures op de website, dan denken we graag mee over de mogelijkheden. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum heeft een brede kennis van het maatschappelijke veld binnen de gemeenten De Marne en Winsum.
Zoekt u als organisatie vrijwilligers of heeft u een andere vraag? Neem gerust contact met ons op. 

Bereikbaarheid van het Steunpunt in de kerstvakantie

In verband met de kerstvakantie is het Steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum gesloten van maandag 24 december t/m 4 januair 2019. Dit geldt ook voor vrijwilligers en organisaties die zich via www.vrijwilligersgroningen.nl hebben aangemeld. Vanaf maandag 7 januari zijn wij weer bereikbaar voor vragen en overleg over het vrijwilligerswerk.

Social Media

Blijf geinformeerd over onze activiteiten en het vrijwilligerswerk in het algemeen en volg ons op social media.

Twitter: steunpuntvw

Onder 'Nieuws' en 'Agenda' staat ook actuele informatie over onze (komende) activiteiten.

Bereikbaarheid

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk zit op Werkplein Ability, naast het station van Winsum.
Het steunpunt is op maandag, woensdag en vrijdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Het is raadzaam om vooraf een afspraak te maken.