Noteer alvast in je agenda!

Noteer alvast in je agenda

 

VOORAANKONDIGING NOORDELIJK CONGRES OVER DE TOEKOMST VAN VRIJWILLIGERSWERK

Beste relatie,

De wereld om ons heen verandert in rap tempo en ook de vrijwilliger verandert hierin mee. We merken dat mensen korter verbonden zijn aan organisaties, minder uren actief zijn per week én op een flexibeler manier. Ook is er een zichtbaar verschil en diversiteit in motivatie en inzet van de vrijwilliger.

De vraag is hoe jouw organisatie hier op inspeelt? Wil en kan deze meebewegen? Hoe organiseer je dit? En wat vraagt het van het begeleiden en coördineren van vrijwilligers? 

Op dinsdag 3 maart 2020 organiseert Stichting Vlechter het Noordelijke Congres “de Toekomst van vrijwilligerswerk". Op die middag zal Joost Alkemade van het NOV (Platform vrijwillige inzet) een lezing geven over dit actuele onderwerp. Aansluitend organiseren we zes  workshops waar je op een interactieve manier met aanwezigen door kan praten over een specifiek thema rondom vrijwilligerswerk. Enkele voorbeelden van workshops zijn:
  • Het begeleiden van vrijwilligers met een rugzakje
  • Proeftuinen: een verfrissende manier om vrijwilligers te werven
  • Anders Denken (denken vanuit mogelijkheden en niet vanuit belemmeringen)
  • Het ‘Mikkelhorst-gevoel’ d.w.z. hoe word je populair onder vrijwilligers?
  • Hoe activeer je jongeren om vrijwilliger te worden?

Graag nodigen wij iedereen uit die werkt met vrijwilligers in Groningen, Drenthe en Friesland, zoals medewerkers vrijwilligers informatie -  en steunpunten, maatschappelijke organisaties, besturen, sociaal werkers, beleidsambtenaren en welzijnswerkers.

 
Interesse? Noteer dan dinsdag 3 maart van 13.30 -17.00 uur in je agenda. Het congres word je gratis aangeboden door Stichting Vlechter en wordt gehouden in de Biotoop in Haren. De officiële uitnodiging met aanmeldmogelijkheden ontvang je medio januari!

Met vriendelijke groet,

Coördinatoren Vrijwilligerswerk Tynaarlo, link050 en Steunpunt vrijwilligerswerk Haren, alle onderdeel van Stichting Vlechter.