Centrum Vrijwilligerswerk Het Hogeland afd. Winsum Vacature nr. 12670

Lid Cliëntenraad Mensenwerk Hogeland

Mensenwerk Hogeland

Vacature nr. 12670
Doelgroepen Iedereen
Activiteiten Informatie- en advieswerk
Voorzieningen WA-verzekering, ongevallenverzekering, vrijwilligerscontract, onkostenvergoeding, reiskosten
Periode Voor onbepaalde tijd
Aanvangsdatum In overleg
Uren per week Minimaal 2 uur, maximaal 4 uur
Geschikt als vakantiewerk? Nee
Doorlopend vrijwilligers nodig? Nee
Thuis werken mogelijk? Nee
Werktijden zelf in te delen? Ja
Locatie De Meenschaar, Kapelstraat 9

Taken en werkzaamheden

In teamverband adviseer je (gevraagd en ongevraagd) het management over de dienstverlening van Mensenwerk Hogeland. Daarbij heb je oog voor de belangen van cliënten en vertegenwoordig je hen als zodanig. Je denkt mee over bestaande werkzaamheden en bent betrokken bij actuele ontwikkelingen die van invloed zijn op de dienstverlening aan inwoners van Het Hogeland. Zo draag je bij aan een zo optimaal mogelijke dienstverlening van Mensenwerk, op basis van de vraag en behoefte van inwoners.

Vaardigheden en kwaliteiten

*Je hebt ervaring als cliënt, vrijwilliger of deelnemer aan activiteiten van Mensenwerk Hogeland of je voelt je op een andere wijze betrokken bij de dienstverlening van Mensenwerk Hogeland

*Je kunt samenwerken in een team van mensen met verschillende achtergronden.

*Je kunt omgaan met vertrouwelijke informatie.

*Je woont in de gemeente Het Hogeland

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?

Je bent actief betrokken bij het welzijn van de inwoners van Het Hogeland.

In overleg met de andere leden van de cliëntenraad kies je voor een werkgebied en/of een doelgroep waar je zelf contacten opbouwt. 

Aanvullende opmerkingen

De cliëntenraad vergadert ongeveer 9 keer per jaar samen met het management van Mensenwerk Hogeland. Vanuit de Tintengroep, waar Mensenwerk Hogeland onderdeel van is, krijgen we ondersteuning van een beroepskracht clíëntenraden.

Achtergrondinformatie organisatie

Doelstelling organisatie
Mensenwerk Hogeland is een stichting die zich sterk maakt voor het welzijn van alle inwoners van de gemeente Het Hogeland. Je kunt bij ons terecht voor maatschappelijk werk en welzijnswerk, jeugd- en jongerenwerk en individuele cliëntondersteuning. Onze medewerkers bieden jou hulp en ondersteuning bij verschillende onderwerpen, zoals schulden, opvoeding en relatieproblemen. Onze begeleiding is kortdurend en waar nodig intensiever.

Belangrijkste activiteiten
Naast het sterker maken van inwoners, zetten we ons ook in voor het realiseren van ‘krachtige’ buurten en dorpen. Met inwoners maken we concrete plannen om samen de leefbaarheid en de sfeer in het dorp en de buurt te vergroten. Verder organiseren we activiteiten voor en door inwoners. Activiteiten die stimuleren dat we naar elkaar omkijken en die ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen in de samenleving.
Op deze vacature reageren? Voor deze vacature kun je niet zelf contact opnemen met de organisatie. Onze medewerkers bemiddelen tussen jou en de organisatie. Reageer nu