Vrijwilligerswerk & Participatie Het Hogeland, regio Winsum Vacature nr. 8194

Stichting Mentorschap Noord zoekt vrijwillige mentoren in Noord Groningen

StichtingMentorschap Noord

Spoed Vacature nr. 8194
Doelgroepen Mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een psychische beperking, mensen met een verstandelijke beperking
Activiteiten Bezoekwerk, coaching en mentoring, informatie- en advieswerk
Voorzieningen WA-verzekering, scholing, vrijwilligerscontract, reiskosten
Periode Voor onbepaalde tijd
Aanvangsdatum In overleg
Uren per week Maximaal 2 uur
Geschikt als vakantiewerk? Nee
Doorlopend vrijwilligers nodig? Ja
Thuis werken mogelijk? Ja
Werktijden zelf in te delen? Ja
Locatie Gehele provincie Groningen

Taken en werkzaamheden

Mentorschap is een wettelijke maatregel voor mensen die hun persoonlijke belangen deels of niet meer kunnen behartigen. Deze maatregel kan om diverse redenen worden toegekend bijvoorbeeld als er sprake is van een verstandelijke beperking, Niet - aangeboren hersenletsel, dementie of psychische problematiek.

Stichting Mentorschap Noord zoekt vrijwilligers die in de provincie Groningen mentor willen zijn voor mensen die niet in staat zijn om de eigen belangen te behartigen op het gebied van welzijn en zorg. Naast een mentor heeft de cliënt vaak ook een bewindvoerder, deze behartigt de financiën.  

De werkzaamheden van een mentor zijn: één of twee keer per maand de cliënt bezoeken, logboek bij houden van de contacten rondom de cliënt, aanspreekpunt zijn voor de zorg en hulpverlening, belangen van de cliënt in de gaten houden, de cliënt in gesprekken vertegenwoordigen, overleggen met de bewindvoerder, adviseren en beslissingen nemen en een jaarlijks verslag schrijven voor de rechtbank. De tijdsinvestering is ongeveer 10 uur per maand.

Vereiste opleiding: mbo

Vaardigheden en kwaliteiten

Gevraagd worden vrijwilligers die beschikken over goede sociale en communicatieve vaardigheden. Daarnaast heeft u affiniteit met de doelgroep, beschikt u over enige levenservaring en kennis van de sociale kaart. U bent respectvol naar de cliënt en weet om te gaan met vertrouwelijke informatie. Verder toont u initiatief, bent u besluit- en handelingsvaardig, kunt u grenzen stellen en goed samenwerken. U beheerst de Nederlandse taal goed in woord en schrift en kunt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voorleggen.

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?

U behartigt de belangen van een cliënt die hiertoe zelf niet in staat is of niemand heeft in zijn/ haar netwerk om deze te behartigen. Het is een verantwoordelijke vrijwilligersfunctie waarbij u een vertrouwensband opbouwt met de cliënt en opkomt voor zijn/haar belangen.  U krijgt een basiscursus Mentorschap, ondersteuning en scholing. Een mentor vervult een verantwoordelijke, zinvolle en plezierige rol voor kwetsbare mensen in onze samenleving.

Aanvullende opmerkingen

De koppeling tussen mentor en cliënt komt zorgvuldig tot stand onder begeleiding van coördinatoren. Na de officiele mentorschapsuitspraak van de Rechtbank door de kantonrechter wordt u door St. Mentorschap Noord (Rechtspersoon) gemandateerd als mentor waarmee u dan de wettelijk vertegenwoordiger bent van de cliënt als het gaat om zijn of haar verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. Mentoren ontvangen een reiskostenvergoeding.

Achtergrondinformatie organisatie

Doelstelling organisatie

Mensen die zelf niet in staat zijn om beslissingen te nemen ondersteunen of vertegenwoordigen. Het gaat om beslissingen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Met als doel een zo goed mogelijke kwaliteit van zorg voor de cliënt.


Belangrijkste activiteiten

Bezoeken van de cliënt, overleggen met verzorgers of andere hulpverlenende instanties, beslissingen nemen in het belang van de cliënt of de cliënt vertegenwoordigen.

Op deze vacature reageren? Voor deze vacature kun je niet zelf contact opnemen met de organisatie. Onze medewerkers bemiddelen tussen jou en de organisatie. Reageer nu