Steunpunt Vrijwilligerswerk Westerkwartier

Voor bewoners en organisaties in het Westerkwartier

Per 1 januari 2019 worden de werkzaamheden van Vrijwilligerswerk Zuidhorn overgenomen door Scoiaal Werk De Schans. Vrijwilligers en organisaties in het Westerkwartier kunnen voor ondersteuning, informatie en advies op het gebied van vrijwilligerswerk terecht bij Sociaal Werk De Schans bereikbaar via info@sociaalwerkdeschans.nl of telefonisch op 0594 745620.

Wat doet het Steunpunt Vrijwilligerswerk?

  • Bemiddelen tussen vrijwilligers en organisaties.

  • Intermediair voor de landelijke vrijwilligersactie NLdoet van het Oranje Fonds.

  • Promoten van het vrijwilligerswerk.

  • Inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.

  • Organiseren van diverse informatiebijeenkomsten over bijv. de vrijwilligersverzekering, vrijwilligersbeleid, samenspel tussen formele en informele zorg en jongerenparticipatie.

  • Organiseren van wervingsbijeenkomsten in samenwerking met maatschappelijke organisaties. 

Bemiddeling

Het bemiddelen tussen vrijwilligers en organisaties is voor ons maatwerk!
Staan er geen geschikte vrijwilligersvacatures op de website, dan denken we graag mee over de mogelijkheden. 
Zoekt u als organisatie vrijwilligers of heeft u een andere vraag? Neem gerust contact met ons op.

Social Media

Blijf geinformeerd over onze activiteiten en het vrijwilligerswerk in het algemeen en volg ons op social media.

Facebook: Vrijwilligerswerk Zuidhorn

Twitter: VWZuidhorn