Vrijwilligerswerk Zuidhorn

Voor bewoners en organisaties uit de gemeente Zuidhorn

Vrijwilligerswerk Zuidhorn maakt onderdeel uit van SWgZ en ondersteunt, informeert en adviseert vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers op het gebied van vrijwilligerswerk.
Coördinator Vrijwilligerswerk: Esther Pleizier bereikbaar via e.pleizier@swgz.nl of telefonisch op 06 - 1677 5019 of 0594 - 504 711.

Wat doet Vrijwilligerswerk Zuidhorn?

  • Bemiddelen tussen vrijwilligers en organisaties.

  • Uitvoerder van het participatieproject Vrijwillige Inzet Op Maat (VIOM).

  • Uitvoerder van het project Vrijwilligers met Karakter.

  • Intermediair voor de landelijke vrijwilligersactie NLdoet van het Oranje Fonds.

  • Promoten van het vrijwilligerswerk.

  • Inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.

  • Organiseren van diverse informatiebijeenkomsten over bijv. de vrijwilligersverzekering, vrijwilligersbeleid, samenspel tussen formele en informele zorg en jongerenparticipatie.

  • Organiseren van wervingsbijeenkomsten in samenwerking met maatschappelijke organisaties. 

Bemiddeling

Het bemiddelen tussen vrijwilligers en organisaties is voor ons maatwerk!
Staan er geen geschikte vrijwilligersvacatures op de website, dan denken we graag mee over de mogelijkheden. 
Vrijwilligerswerk Zuidhorn heeft een brede kennis van het maatschappelijke veld binnen de gemeente Zuidhorn.
Zoekt u als organisatie vrijwilligers of heeft u een andere vraag? Neem gerust contact met ons op.

Social Media

Blijf geinformeerd over onze activiteiten en het vrijwilligerswerk in het algemeen en volg ons op social media.

Facebook: Vrijwilligerswerk Zuidhorn

Twitter: VWZuidhorn

Project Vrijwilige Inzet Op Maat (VIOM)

Dinsdag van 09.00 -16.00 uur
Donderdag van 09.00 - 16.00 uur 
Contactpersoon: Marieke Schneider, bereikbaar via m.schneider@swgz.nl of 06 13784171. 

Bereikbaarheid van Vrijwilligerswerk Zuidhorn en VIOM tijdens de zomerperiode

In verband met de zomerperiode is Vrijwilligerswerk Zuidhorn en VIOM gesloten van maandag 23 juli t/m vrijdag 17 augustus 2018. Dit geldt ook voor vrijwilligers en organisaties die zich via www.vrijwilligersgroningen.nl hebben aangemeld. Vanaf maandag 20 augustus zijn wij weer bereikbaar voor vragen en overleg over het vrijwilligerswerk.