19 april 2018

Dit evenement is al geweest!

Informatiebijeenkomst voor vrijwilligersorganisaties in het Westerkwartier over de nieuwe privacywetgeving (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing en vanaf deze datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Deze verordening geldt ook voor vrijwilligersorganisaties. Dus sport- en muziekverenigingen, cultuurorganisaties, musea, belangenorganisaties, buurtinitiatieven, zorgorganisaties enz. zullen passende maatregelen moeten nemen rond het bewaren en beveiligen van persoonsgegevens. Gegevens van leden, cliënten en deelnemers maar ook van de eigen vrijwilligers.

Een reden voor de Steunpunten Vrijwilligerswerk in de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn om op donderdag 19 april 2018 een informatiebijeenkomst over deze nieuwe wetgeving voor gegevensbescherming te organiseren. Tijdens deze bijeenkomst zal mevr. Louise Pilon, Functionaris Gegevensbescherming voor de Westerkwartiergemeenten, informatie geven over de wetgeving en de verplichtingen voor vrijwilligersorganisaties. Verder krijgen vrijwilligersorganisaties tips hoe de organisatie AVG-bestendig gemaakt kan worden en is er gelegenheid voor het stellen van vragen.
De informatiebijeenkomst is van 20.00 tot 21.30 uur en wordt gehouden in De Postwagen, Hoofdstraat 53 te Tolbert. De zaal is vanaf 19.30 uur open.

Aanmelden

De bijeenkomst is voor besturen en geïnteresseerden van vrijwilligersorganisaties uit de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan t/m 17 april a.s. via het mailadres steunpuntwelzijn@swgz.nl
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.