Steunpunt Vrijwilligerswerk Oldambt Vacature nr. 11267

Actieve vrijwilliger gezocht om bewoners te stimuleren te bewegen

Stichting Oosterlengte Verpleeghuis Old Wolde som.

Vacature nr. 11267
Doelgroepen Mensen met een psychische beperking, ouderen 55+
Activiteiten Activiteitenbegeleiding, sport en spel
Voorzieningen WA-verzekering, scholing, vrijwilligerscontract
Periode Voor onbepaalde tijd
Aanvangsdatum In overleg
Uren per week Minimaal 2 uur, maximaal 6 uur
Geschikt als vakantiewerk? Nee
Doorlopend vrijwilligers nodig? Nee
Thuis werken mogelijk? Nee
Werktijden zelf in te delen? Nee
Locatie Verpleeghuis en expertise centrum Old Wolde

Taken en werkzaamheden

Wekelijks een dagdeel ondersteunen op onze gesloten afdeling Appelhof. 

Hierbij bewoners ondersteunen en stimuleren om te bewegen. Dit kan zijn een wandeling , route fiets , duofiets. 

Vaak werkt u idividueel. werkzaamheden zijn divers, wandelen in en om het gebouw. kopje koffie drinken na die met bewoners is mogelijk. samen op de duofiets rondom het gebouw. op de route fiets in het gebouw. zo even wandelen is altijd mogelijk.

Appelhof is een grote psychogeriatrische afdeling, die we ‘’het expertisecentrum PG’’ noemen. Op Appelhof verblijven 60 psychogeriatrische bewoners met dementie, die speciale zorg en begeleiding nodig hebben. Deze zorg en begeleiding is dusdanig speciaal, dat deze niet gegeven kan worden op de andere locaties van Oosterlengte, zoals Akkerheem en het Vondelhuys.

Appelhof beschikt over nieuwe, voor deze doelgroep, gebouwde huisvesting, waarin rekening is gehouden met aan de ene kant bewoners de beleving te geven van wat je tegenkomt in de stad en ze uit te dagen te wandelen langs herkenningspunten en anderzijds de rust en ruimte, waarin probleemgedrag minder tot uiting zal komen.

Er zijn zes units, ieder met zijn eigen huiskamer en éénpersoons bewoners appartementen.                                  

Appelhof maakt deel uit van het expertisecentrum Old Wolde, maar heeft wel zijn eigen hoofdingang, te bereiken via de ingang Udensweg.

Vaardigheden en kwaliteiten

 het leuk vindt om actief met de bewoner bezig te zijn. dat wat nog voor de bewoners haalbaar is.

 sfeer en gezelligheid kan brengen

Het stimuleren en vertrouwen wekken is van belang in de begeleiding van bewoners.

Een vriendelijke, hulpvaardige, inlevende en respectvolle houding

In de omgang met cliënten is geduld en doorzettingsvermogen vereist.

Toont tact en correctheid naar anderen en laat de ander in zijn waarde

Toont belangstelling voor het welbevinden van de bewoners.

Heeft inzicht in de belevingswereld van en affiniteit met de doelgroep  dementerende ouderen

Zelfstandigheid wordt van de vrijwilliger verwacht.

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?

Het is fijn om diegene te zijn waar de bewoner naar uitziet een vaste vrijwilliger. Een praatje , gezelligheid , of er even samen op uit om een wandeling te maken. dan is dit de aangewezen facature voor u.

Handelt binnen vastgestelde richtlijnen en de gemaakte afspraken.

Indien nodig, kan worden teruggevallen op een activiteitenbegeleider en  of medewerker zorg.

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?

Leuke werkomgeving binnen een goede organisatie. Waar vrijwilligers een belangrijke rol spelen.

 Een groep enthousiaste vrijwilligers helpen ons bij de activiteiten om bij te dragen aan de gezelligheid en levendigheid in en rondom Appelhof.

Aanvullende opmerkingen

- Een goed vrijwilligersbeleid, informatiebijeenkomsten,Cadeaubon met verjaardag en een attentie met de feestdagen

- Werkervaring opdoen.

-  Vanaf begin 2019 is het aanvragen van een VOG ( Verklaring Omtrent Gedrag ) onderdeel van de procedure om vrijwilliger te worden.

Er zijn voor u geen kosten aan verbonden.

Achtergrondinformatie organisatie

Doelstelling organisatie

Oosterlengte streeft ernaar dat cliënten zo veel mogelijk kunnen leven zoals zij gewend zijn, of dat nu thuis is of in een van onze locaties. Cliënten mogen rekenen op goede kwaliteit, veiligheid, toegankelijkheid, levertijd, prijs en service van onze zorg en dienstverlening. Samenwerking Oosterlengte gelooft sterk in de kracht van samenwerking. Daarom werken wij op verschillende gebieden samen met partners in en buiten de regio.


Belangrijkste activiteiten

Het verbeteren en in stand houden van psychische, sociale en maatschappelijke functies door middel van het aanbieden van activiteiten in een zo breed mogelijke zin. Het stimuleren tot het deelnemen aan activiteiten, rekening houdend met wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de bewoner. Het doel daarbij is het aanbieden en begeleiden van zinvolle activiteiten aan bewoners, daarbij het bevorderen van de zelfredzaamheid, zelfstandigheid en creativiteit. Het scheppen van een veilige leef en woonomgeving. Structuur aanbieden, door o.a. aktiviteiten, koffiedrinken, gezamenlijk eten, in de dagritme. Creëren van sociale contacten Groepsgerichte en individuele aktiviteiten aanbieden. Ondersteuning bieden. Individuele aandacht bieden.

Op deze vacature reageren? Je kunt direct contact opnemen met de organisatie via onderstaande gegevens.

Informatie over de organisatie

Stichting Oosterlengte Verpleeghuis Old Wolde som.
Blijhamsterweg 45
9673 XB Winschoten

Contactpersoon voor deze vacature

Naam: Mevr. Ina van der Laan
Mobiel: 06 4323 9165
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag