20 april 2018

Dit evenement is al geweest!

Stichting Colourful Het Hogeland zoekt vrijwilligers


In 2015 startten enkele inwoners uit de gemeente Bedum met Colourful Bedum. Een initiatief om inwoners met een migratie-achtergrond te betrekken bij de lokale samenleving en om Bedummers kennis te laten maken met kleurrijk Bedum. Afgelopen jaar werd de laagdrempelige wijze waarop Colourful Bedum mensen samenbrengt al gewaardeerd met de Provinciale Vrijwilligersprijs. Inmiddels is Colourful Bedum omgedoopt tot Stichting Colourful Het Hogeland en worden er vrijwilligers  gezocht in de gemeenten De Marne, Winsum en Eemsmond. Samen met de Steunpunten Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum en  Eemsmond wordt daarom op vrijdag 20 april 2018 een informatiebijeenkomst georganiseerd.  Tijdens deze  bijeenkomst krijgt u meer informatie over de werkwijze en activiteiten van Stichting Colourful Het Hogeland en zullen ervaren vrijwilligers vertellen over hun werkzaamheden.  Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk waarbij u  migranten kunt ondersteunen bij het opbouwen van een lokaal netwerk of coördineert u graag activiteiten  die gericht zijn  op onderling contact, ontspanning, ontplooiing en informatie-uitwisseling? U bent vanaf 13:00 uur welkom in Dorpshuis Agricola, Heerestraat 21 te Baflo. De bijeenkomst start om 13:30 en duurt tot 15:00 uur.

Aanmelden is niet nodig, iedereen is van harte welkom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Voor vragen over de bijeenkomst of vrijwilligerswerk  kunt u contact opnemen met Esther Pleizier van het Steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum,  bereikbaar via steunpuntvrijwilligerswerkwinsum@demarne.nl of telefonisch op 06 22455673.