Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) Westerkwartier/Marum

Voor bewoners en non-profitorganisaties

Vrijwilligers en non-profitorganisaties in Westerkwartier kunnen voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van vrijwilligerswerk terecht bij VIP/Sociaal Werk De Schans, bereikbaar via vip@sociaalwerkdeschans.nl of telefonisch op maandag- en woensdagochtend op telefoonnummer 06 100 313 19 en op andere dagdelen 0594 745620.

Wat doen wij?

  • Informeren, adviseren en ondersteunen met betrekking tot vrijwilligerswerk.

  • Bemiddelen tussen vrijwilligers en organisaties.

  • Promoten van het vrijwilligerswerk.

  • Inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.

  • Organiseren van diverse informatiebijeenkomsten en deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.